Elakheter och avund……

Elakheter och avund skapar inte skönhet, skönhet skapas genom kärlek.

Jag har på senaste tiden, och senaste året, upplevt att människor börjat bete sig elakt, säga dumma saker, prata bakom ryggen, prata skit om andra, och detta mer än vanligt.
Vad är det då som gör att det blivit så? Jag har inte svaren, men jag har en tro om att dessa människor som måste hävda sig själva mår riktigt dåligt, och ett sätt är att slå ner på andra, att framställa sig själv som bättre…fast det blir ju egentligen tvärt om…!

Jag själv försöker välja mina vänner nu, jag väljer de som verkligen vet vad kärlek är, de som får mig att skratta, där jag kan ha samtal om allt och som ger inspiration till skapande, och jag försöker undvika elaka tungor, de som är snälla när de träffar mig men sen snackar skit när jag vänder ryggen till!

Hur tänker du?
Kan det vara så att du själv..utan att varit medveten om det snackar skit om vänner, bekanta och människor över lag och slår ner på saker och ting som de gör…..?
Du kan medvetet ändra på det, det är aldrig för sent, förlåt dig själv och ändra på ditt beteende idag och jag lovar att du kommer att få ett mycket lyckligare liv med fler vänner som ser dig för den du är.

Ge världen kärlek, kärlek och ännu mer kärlek! Du börjar där du står!

Tycker detta var fint……Audrey Hepburn.

(står på svenska under)

When they asked her to reveal her beauty secrets, Audrey Hepburn quoted these words which were written by Sam Levenson. They were later read at her funeral…
To have attractive lips, speak kind words.
To have a loving look, look for the good side of people.
To look skinny, share your food with the hungry.
To have beautiful hair, let a child cross it with his own fingers once a day.
To have a beautiful poise, walk knowing you’re never alone, because those who love and loved you accompany you.
People, even more than objects, need to be fixed, spoiled, awakened, wanted and saved: never give up on anyone.
Remember, if you ever need a hand, you’ll find them at the end of both your arms.
When you become old, you will discover that you have two hands, one to help yourself, the second to help others.
The beauty of a woman is not in the clothes she wears, in her face or in her way of fixing her hair. The beauty of a woman is seen in her eyes, because that is the door open to her heart, the source of her love.
The beauty of a woman doesn’t lie in her makeup, but the true beauty in a woman is reflected in her soul. It is the tenderness that gives love, the passion that it expresses.
The beauty of a woman grows over the years…
?
När de bad henne avslöja sina skönhetshemligheter citerade Audrey Hepburn dessa ord som skrevs av Sam Levenson. De lästes senare på hennes begravning…
Att ha snygga läppar, tala vänliga ord.
För att ha en kärleksfull look, leta efter den goda sidan av människor.
För att se smal ut, dela din mat med de hungriga.
Att ha vackert hår, låt ett barn korsa det med egna fingrar en gång om dagen.
Att ha en vacker pose, gå och veta att du aldrig är ensam, för de som älskar och älskar dig följer med dig.
Människor, till och med mer än saker, behöver fixas, bortskämda, vakna, vilja och räddas: ge aldrig upp någon.
Kom ihåg, om du någonsin behöver hjälp, hittar du dem i slutet av båda armarna.
När du blir gammal kommer du upptäcka att du har två händer, en för att hjälpa dig själv, den andra för att hjälpa andra.
Skönheten hos en kvinna är inte i kläderna hon har på sig, i ansiktet eller i vägen för att fixa håret. Skönheten hos en kvinna syns i hennes ögon, för det är dörren öppen för hennes hjärta, källan till hennes kärlek.
Skönheten hos en kvinna ligger inte i sitt smink, men den sanna skönheten hos en kvinna reflekteras i hennes själ. Det är ömheten som ger kärlek, passionen som den uttrycker.
Skönheten hos en kvinna växer genom åren…

Med kärlek / Britt-Marie

Nyfiken på mig? Här hittar du mer….

https://insiktsportalen.se/brittmarie
https://www.facebook.com/jemthutveckling.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *